dot
แพ็คเกจทัวร์ สวัสดีกระบี่
dot
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( Save )
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( Fast )
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( Plus )
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( Rok )
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน หมู่คณะ
bulletทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน
dot
ทัวร์กระบี่วันนี้
dot
bulletทัวร์ 4 เกาะกระบี่ โดยเรือเร็ว
bulletทัวร์หมู่เกาะพีพี โดย เรือเร็ว
bulletทัวร์หมู่เกาะห้อง โดย เรือเร็ว
bulletทัวร์เกาะรอก x เกาะห้า เรือเร็ว
bulletทัวร์น้ำตกร้อน สระมรกต
bulletพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
bulletซิตี้ทัวร์ เมืองกระบี่
bulletล่องเรือหรู ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ
dot
แพ็คเกจทัวร์ สวัสดีลันตา
dot
bulletทัวร์เกาะลันตา 3 วัน 2 คืน
dot
ทัวร์เกาะลันตาวันนี้
dot
bulletทัวร์เกาะรอก โดย เรือเร็ว
bulletทัวร์เกาะรอก x เกาะห้า เรือเร็ว
bulletทัวร์ 4 เกาะตรังโดย เรือเร็ว
bulletทัวร์ 4 เกาะตรัง เรือหางยาว
bulletทัวร์เกาะพีพี โดย เรือเร็ว
bulletทัวร์คายัค ณ เกาะตะละเบ็ง
bulletเช่าเหมาลำเรือสปีดโบ๊ท
dot
รถรับ - ส่ง สนามบิน
dot
bulletรถตู้ วีไอพี
dot
วิธีจองทัวร์
dot
bulletการจอง และ การชำระเงิน
bulletเกี่ยวกับเรา
dot
เรื่องเล่า...จากรูปถ่าย
dot
bulletที่เที่ยวกระบี่ 2019
dot
ตารางน้ำขึ้น - น้ำลง
dot
bulletตารางน้ำขึ้น - น้ำลง กระบี่
bulletInternship
การจอง และ การชำระเงิน 

ลันตาทูเดย์  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และให้ความสนใจในทัวร์ของเรา ทางบริษัทฯ มีความยินดี และขอเรียนว่า เมื่อท่านได้ตัดสินใจจองทัวร์ของทางบริษัทฯ แล้ว โปรดสละเวลาอ่านและทำความเข้าใจในเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ให้ชัดเจนก่อนการจองทัวร์ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของทั้งสองฝ่ายค่ะ

 
ขั้นตอนการใช้บริการจอง PACKAGE TOUR

ขั้นตอนการใช้บริการจอง แพคเกจทัวร์ ที่แสนจะสะดวกสบายสำหรับคุณมีดังนี้ค่ะ

  1. เมื่อท่านตกลงเลือกโรงแรม / แพคเกจทัวร์ตามที่ท่านต้องการได้แล้วให้ท่าน กรอกข้อมูลแพคเกจทัวร์ ที่ต้องการลงในด้านล่างของแต่ละแพ็คเกจทัวร์ ด้านล่างตรงคำว่า สำรองบริการออนไลน์ หลังจากกรอก ข้อมูลสำรองบริการออนไลน์ มาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ทราเวลไกด์กระบี่ จะทำการโทรศัพท์ติดต่อกลับ ทางอีเมล์ เพื่อยืนยันแพ็คเกจทัวร์ ไปยังท่านโดยเร็วที่สุด หลังจากได้รับการจองทัวร์นั้นๆ แล้ว ซึ่งหลังจากท่านได้รับการยืนยันแล้ว ท่านสามารถชำระมัดจำ ค่าแพ็คเกจทัวร์ ได้ทันที
  2. การจองแพ็คเกจทัวร์ จะมีผลต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำ 50 % ตามจำนวนเงินที่ได้กำหนดไว้

  3. การจองแพ็คเกจจะเรียบร้อย เมื่อท่านได้รับเอกสารทางบริษัท เพื่อเป็นหลักงานได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และท่านสามารถนำ Hotel Voucher และ / หรือ Tour Voucher เป็นหลักฐาในการเข้าพักโรงแรมดังกล่าว ( โดยที่ท่านไม่ต้องชำระค่าบริการห้องพักที่โรงแรม )

 

วิธีการจอง

-       การจองวันเดย์ทัวร์ จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำอย่างน้อย 100 % ของราคาเต็ม 

-       การจองแพ็คเกจทัวร์ เกาะลันตา / อ่าวนาง / กระบี่ จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการชำระเงินมัดจำอย่างน้อย 50 %  ของราคาเต็ม และส่วนที่เหลือให้ชำระ ณ วันที่ คุณลูกค้าเดินทางถึงจังหวัดกระบี่คะ

 

การชำระเงิน

ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร

ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อเข้าบัญชี ดังนี้

 

1.               ธนาคาร ไทยพาณิชย์

                  ชื่อบัญชี    :  ทราเวลไกด์กระบี่ 

                  เลขที่บัญชี :  797 218 2930 ( ออมทรัพย์ )

 

หลังจากชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบโดย

  1. ส่ง อีเมล์ หรือ แฟ็กซ์ เอกสารการชำระเงิน ( Payment Slip ) มาที่ 075 668 224 หรือ /
  2. Scan เอกสารการชำระเงิน ( Payment Slip ) ส่งมาที่ e-mail : info@lantatoday.com
  3. กรอกแบบฟอร์ม แจ้งการชำระเงิน พร้อมระบุข้อมูลต่อไปนี้ในเอกสาร

-           ชื่อ นามสกุล ( ตรงกับชื่อผู้จอง )

-           เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้สะดวก

-           รายการทัวร์ ห้องพัก หรือ บริการที่ท่านเลือกใช้

-           เที่ยวบิน และเวลาที่ถึงกระบี่ในวันแรก ( เวลาโดยประมาณ )

-           อื่น ๆ เช่น วันที่ และ ระยะเวลาเข้าพัก , จำนวนห้องที่ต้องการ และจำนวนผู้เดินทาง ( เพิ่มเติม ถ้ามี )

 

การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือการบอกยกเลิก

-       การยกเลิกแพ็คเกจทัวร์ใดๆ หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม ท่านละ 500 บาท

-       ยกเลิกแพ็คเกจทัวร์ ล่วงหน้า  15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทคิดค่าบริการ ท่านละ  500 บาท

-       ยกเลิกแพ็คเกจทัวร์ 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัท จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดให้ได้
( เนื่องจากบริษัทได้สำรองจ่ายให้กับทางโรงแรมและทัวร์ที่ท่านจองไปทั้งหมดแล้ว)

 

-     ในกรณีที่ท่านไม่สามารถชำระเงิน ตามกำหนดนัดหมาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และริบเงินมัดจำ

** การขอยกเลิก , การขอเลื่อนการเดินทาง , การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ท่านต้องแสดงหลักฐานการวางเงินมัดจำ ต่อเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานบริษัทเท่านั้น จึงจะถือว่าสมบูรณ์ **

 

หมายเหตุ

-       www.lantatoday.com  เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว , จัดหาโรงแรม ที่พัก , อาหาร , พาหนะการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน , รถ , เรือ , รถไฟ , ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของท่าน บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันเกิดจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง , อุบัติภัยธรรมชาติ , และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

-       เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลท่องเที่ยว , ภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลกเลิก , เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง ,รายละเอียด และราคาตามความเหมาะสมและความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยทางทราเวลไกด์ กระบี่มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-       ในระหว่างการเดินทาง , การท่องเที่ยว , ถ้าท่านมิได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจาคณะ หรือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่ได้รับความคุ้มครองกรณีเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   098 - 916 7880

e-mail : info@lantatoday.com , lantatoday@hotmail.com

กรณีฉุกเฉิน โทร  084 - 626 8485  ( กรุณาโทรภายใน 20.00 น. ค่ะ )

 

ลันตาทูเดย์ ดอทคอม 

2/1 ,  ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150

โทร. 098 - 916 7880
เปิดบริการ ทุกวัน  ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 20.00 น.

 

e-mail : info@lantatoday.com

เวปไซด์ https://www.lantatoday.com

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด